دفتر دفتر می‌نویسم و مچاله می‌کنم نه اینکه نوشتن بلد نباشم نه اینکه افکارم مشوش باشد نه اینکه حرفی برای گفتن نداشته باشم نه، کاغذها ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 12 بازدید

سینما

روبروی پرده نشسته‌ای فیلم شروع می‌شود آدم‌ها می‌گویند، می‌خندند‌ و گریه می‌کنند و تو با آن‌ها می‌گویی، می‌خندی و گریه می‌کنی . . روبروی پرده نشسته‌ای فیلم ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 33 بازدید
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
2 پست
مرداد 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
2 پست
دی 85
1 پست
آبان 85
2 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
4 پست
خرداد 85
4 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
3 پست